Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия

Българска Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия
(БАПРЕХ)

Добре дошли,

Това е уебсайта на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия. Тук е поместена информация за пластичната хирургия и дейността на професионалното сдружение на пластичните хирурзи в България. Тя може да бъде полезна за пациенти, лекари специалисти, обучаващи се лекари, лекари от специалности със сходен предмет на дейност, както и от всеки любознателен човек с по-широки интереси в медицината и човешкото здраве.

СЪБИТИЯ

Swissôtel Lima, May 19-21, 2022

Istanbul, September 20-24, 2022

Porto, October 13-15, 2022

Абонамент за информационен бюлетин