Внимание, COVID-19 пандемия

Изявление на БАПРЕХ за работа в условия на COVID-19 пандемия

Уважаеми пациенти и колеги,

България е сред страните, които въведоха най-рано и най-твърди мерки за ограничаване на пандемията COVID-19. При отсъствие на специфични лечебни средства и ваксина, към настоящия момент е ясно, че няма по надеждно средство за профилактика от социалното дистанциране, личната отговорност и обединените усилия на цялото общество.

Във връзка с действията за ограничаване разпространението и развитието на COVID-19 инфекцията в болничните и извънболнични лечебни заведения по специалност Пластично-възстановителна и естетична хирургия (ПВЕХ), БАПРЕХ Ви призовава безусловно да спазвате разпорежданията и мерките на националния оперативен щаб и правителството.

Наред с общонационалните мероприятия, БАПРЕХ преценява за задължително да Ви информира за следните специфични за дейностите в обхвата на специалността ограничения и забрани, валидни за периода на извънредната ситуация в страната:

  1. Забранени са всички консултации, инжектабилни и лазерни процедури, и оперативни интервенции с естетична цел.
  2. Преустановени са всички планови реконструктивни оперативни интервенции.
  3. Преустановени са регулярните посещения за дългосрочно наблюдение след пластични операции и процедури.
  4. Ограничени са посещенията за ранен следоперативен контрол и наблюдение до възможния минимум по преценка на лекуващия лекар, като се спазват всички мерки за безопасност на медицинския персонал и пациентите, съгласно изискванията на РЗИ и лечебните заведения.

Управителният съвет на БАПРЕХ Ви уверява, че специалистите по ПВЕХ продължават да се грижат и обслужват всички спешни пациенти, в това число такива с: изгаряния, остри рани, прясно оперирани, пациенти с тумори, както и следоперативни усложнения, застрашаващи Вашето здраве.

Ние, обществото на специалистите по пластична хирургия в България, убедено вярваме, че с обединени усилия ще преодолеем тежката криза и скоро отново ще можем да отговорим на всички Ваши нужди.


Доц. д-р Даниел Янков
(Председател на БАПРЕХ)