Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия

Българска Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия
(БАПРЕХ)

Добре дошли,

Това е уебсайта на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия. Тук е поместена информация за пластичната хирургия и дейността на професионалното сдружение на пластичните хирурзи в България. Тя може да бъде полезна за пациенти, лекари специалисти, обучаващи се лекари, лекари от специалности със сходен предмет на дейност, както и от всеки любознателен човек с по-широки интереси в медицината и човешкото здраве.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

One-Day Workshop
Ultrasound in Plastic Surgery

17 February, Hayatt Regency, Sofia
for more information +359884248515

Абонамент за информационен бюлетин