Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия

Българска Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия
(БАПРЕХ)

Добре дошли,

Това е уебсайта на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия. Тук е поместена информация за пластичната хирургия и дейността на професионалното сдружение на пластичните хирурзи в България. Тя може да бъде полезна за пациенти, лекари специалисти, обучаващи се лекари, лекари от специалности със сходен предмет на дейност, както и от всеки любознателен човек с по-широки интереси в медицината и човешкото здраве.

РАННО ЗАПИСВАНЕ до 15.03.2023г.

354 лв. Ранна такса за членове на БАПРЕХ

393 лв. Ранна такса за нечленове

186 лв. Ранна такса за специализанти

ЗАПИСВАНЕ след 15.03.2023г.

480 лв. Късна такса за членове на БАПРЕХ

519 лв. Късна такса за нечленове

264 лв. Късна такса за специализанти

Регистрационната такса включва:
Достъп до научните сесии; Достъп до медицинската изложба; Комплект материали; Вечери; Обяд; Кафе-паузи;

СЪБИТИЯ

European Burns Association (EBA)
European Burns Association (EBA)

August 31 – September 2, 2023 | Megaron Athens Concert Hall | Athens

International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)

Абонамент за информационен бюлетин