Внимание, COVID-19 пандемия

COVID-19 пандемия

Наред с общонационалните мероприятия във връзка с COVID-19 пандемията, БАПРЕХ Ви информира за ограничения и забрани, специфични за дейностите в обхвата на специалността валидни за периода на извънредната ситуация в страната.

Пречетете повече