УГОЛЕМЯВАНЕ НА БЮСТА

Ръководство за пациенти

Ръководство за пациенти

Решението за поставяне на гръдни импланти е личен избор.  Предоставената в настоящия документ информация е изготвена от Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (БАПРЕХ). Тя има за цел да Ви осведоми за естеството, ползите и рисковете от хирургичната процедура и да Ви помогне да вземете осъзнато информирано решение за Вашата операция (първична или последваща) за увеличаване или възстановяване  на гърдите със силиконови импланти.

Аугментационната мамапластика е утвърдена операция, която ние извършваме за да се подобри Вашия външен вид, самовъзприятие и самочувствие. Въпреки, че се прилага в света повече от 60 г. и все още няма конкурентна процедура с нейната ефективност, тя е свързана с недостатъците на хирургията, имплантологията и необходимостта от съзнателно поета отговорност от Вас.

Когато обмисляте естетично уголемяване или реконструкция на гърдите с импланти трябва да сте наясно, че може да се наложат допълнителни медицински или оперативни процедури. Гръдните импланти не са доживотни изделия и се    променят и остаряват както всички други имплантируеми изделия. Много от промените на гърдите Ви след имплантация са необратими (не могат да бъдат възстановени). Ако изберете имплантите Ви да бъдат отстранени а не заменени, може да се получат неприемливи естетични резултати, които да наложат хирургични корекции с остатъчни белези върху кожата на гърдите.

  • Този документ съдържа най-важната информация за аугментационната мамапластика.
  • При правилно преценени показания и спазване на принципите на добрата медицинска практика увеличаването на гърдите със силиконови импланти подобрява качеството на живот.
  • Не се препоръчва профилактично отстраняване на гръдни импланти при пациенти без симптоми или други основателни медицински показания!
  • С цел опазване на Вашето здраве и постигане на оптимални резултати, БАПРЕХ препоръчва гръдни силиконови импланти да се поставят само от дипломирани пластични хирурзи.

Настоящата информация е официален документ на БАПРЕХ и е предназначена да подпомогне пациентите кандидати за процедура „Аугментационна мамапластика със силиконови импланти“.

Ръководството е изработено от комисията за аугментационна мамапластика и е обсъдено и одобрено чрез гласуване на Общо събрание на БАПРЕХ на 05.11.2022г.