ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТКИ С ПОСТАВЕНИ ТЕКСТУРИРАНИ ГРЪДНИ ИМПЛАНТИ „ALLERGAN”

Уважаеми пациентки,

Настоящото съобщение е изготвено от Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (БАПРЕХ), въз основа на становище на Международната асоциация по естетична пластична хирургия (ISAPS).

На 16 Декември 2018г., СЕ серификата за текстурирани гръдни импланти и тъканни експандери на фирмата ALLERGAN не беше удължена за границите на Европейския Съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Причината за това не е нова научна находка или проучване относно имплантите на ALLERGAN, а липсата на предоставена навреме от компанията необходима информация относно текстурираните имплантиза обновяване на СЕ сертификата.

Ограничението е инициирано от Френската регулаторна агенция (ANSM), която не изключва връзка между изключително редкия Имплант-Асоцииран Анапластичен Гигантоклетъчен Лимфом (BIA-ALCL) и текстурираните гръдни импланти.

Тази регулация не се прилага за продажбата на имплантите на ALLERGANв САЩ , поради одобрението им от местният регулатор – FDA. СЕ сертификата за гладките импланти на компанията е вече подновен и те ще продължат да се предлагат в границите на Европейския Съюз.

Бихме желали да Ви информираме за симптомите на това състояние и неговото лечение. Досега, само текстурираните импланти (на различни производители, не само на ALLERGAN) са асоциирани с това състояние (BIA-ALCL).

Ако имате поставен текстуриран имплант и нямате посочените по-долу симптоми, няма причина за притеснения!

Симптомите на Имплант - Асоциираният Анапластичен Гигантоклетъчен Лимфом ( BIA-ALCL) са: едностранен, остър, болезнен отток вследствие течна колекция около импланта, която се появява години след поставянето му.

Образуването на течна колекция може да е породено от разнообразни причини, включително и BIA-ALСL.

Лабораторни тестове на течната колекция, определят дали се касае за BIA-ALСL.

Този тип лимфом НЕ СЕ класифицира като злокачествено новообразувание на млечната жлеза, а като такова на локализираната в гърдата лимфна система и се лекува успешно.

Хирургичното отстраняване на импланта и капсулата е най-добрата опция за лечение на това състояние.

Към момента са документирани около 615 случая на BIA-ALСL в световен мащаб от 1997г. Статистически, досега са имплантирани 11млн гръдни импланти. Нивото на риска от смъртност при BIA-ALСL, дори в най-неблагоприятните статистически проучвания, е съизмерим с риска при еднодневна визита в Ню Йорк. Важно е обаче, да се проучи и разбере тази рядка форма на лимфом. Затова, и в момента се провеждат множество експертни проучвания.

В България няма диагностицирани случаи на BIA-ALСL.

Няма причина за притеснение и нужда от отстраняване на имплантите, като превантивна мярка!

Пациентките трябва да продължат с грижата си за гърдите, включваща наблюдение и редовни годишни посещения при личния пластичен хирург.

Ако получите внезапен отток и болка, години след поставяне на гръдни импланти, незабавно трябва да осъществите контакт с Вашия пластичен хирург за оценка на състоянието Ви!

Като членове на Международната Асоциация по Пластична и Естетична Хирургия ( ISAPS ) ние получаваме актуална информация по този проблем и ще Ви информираме за всяка значима новост.


12.04.2020г.                   Доц. д-р Даниел Янков (Председател на БАПРЕХ)