I годишна Научна Среща и Общо Събрание на БАПРЕХ – 2021

19.06.2021 | ДАС Марина Бургас Хотел | Бургас

ТЕМИ ЗА НАУЧНАТА СРЕЩА

berthe-morisot-before-the-mirror

ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

cabin-fireplace-doug-strickland

ТЕРМИЧНИ ТРАВМИ

НАУЧНА ПРОГРАМА

ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

10:00 – 11:00
Приложение на лифтинг конци Aptos. Онлайн презентация
на фирма "Глобъл Естетикс"
Г. Сулманидзе


11:00 – 11:30 КАФЕ ПАУЗА


11:30 – 11:45
Kelo-Cote. Онлайн презентация на фирма "Глобъл Естетикс"
Л. Тео


11:45 – 12:00
Vicutis – гел за белези. Презентация на фирма "Cantabria
Labs Difa Cooper"

Общо Събрание на БАПРЕХ

12:00 – 13:30

  1. Обсъждане и гласуване на кандидатури за членство в БАПРЕХ
  2. Обсъждане и гласуване на изменения в нормативните документи на
    БАПРЕХ
  3. Подготовка и организация на 5-та Национална конференция, 2022г.
  4. Регистър за импланти
  5. Разни

13:30 – 14:30 ОБЯД

ДАС Марина Бургас Хотел | marinaburgas.bg