III годишна научна среща на БАПРЕХ – 2020

14 Ноември 2020 | ZOOM MEETING

ТЕМА Реконструктивна Хирургия

ZOOM MEETING

Във връзка с продължаващата усложнената COVID-19 епидемична обстановка в страната, последната за годината научна среща на БАПРЕХ ще се проведе дистанционно през платформата Zoom Meeting. За повече информация как работи платформата натиснете бутона по-долу.

ПРОГРАМА

08:30 – 08:45
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ към Zoom Meeting


08:45 – 09:00
ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНАТА СЕСИЯ
Доц. Даниел Янков (председател на БАПРЕХ)


09:00 – 09:50

Current Approach to the Treatment of Lymphedema

Prof. Peter Neligan
Prof. Peter C. Neligan, MB, FRCS, FRCSC, FAC
The University of Washington, Division of Plastic Surgery


10:00 – 10:15

Реконструктивна ринопластика: базисни знания, обсъждане на собствени. Резултати и насоки за избор на подход
Янков Д.*
____
*ОТТПВЕХ към ВМА-МБАЛ-Варна


10:20 – 10:35

Реконструкция на дефекти в областта на главата с локални ламба – обсъждане на клинични случаи
Стефанова С.*,  Хатър Р.*, Войнов П.*
____
*Отделение по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, МБАЛ Уни Хоспитал - Панагюрище


10:40 – 10:55

Реконструктивно лечение на мекотъканен дефект при открита полифрагментна фрактура в долна трета на подбедрицата
М. Попов*, М. Мартинов*, М. Аргирова*
____
* Клиника по Изгаряне и Пластична Хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“


11:00 – 12:00
ЗАСЕДАНИЕ НА БАПРЕХ
(само за пълноправни членове)

  1. Проект на EASAPS за международен регистър на импланти.
  2. Актуална информация за BIA-ALCL.
  3. Програма на срещите на БАПРЕХ през 2021г.
  4. „V Национална конференция по Пластична, Реконструктивна и Естетична хирургия“ – 2022г
  5. Разни

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ

ДИСТАНЦИОННА СРЕЩА

III научна среща на БАПРЕХ за 2020г. ще се проведе дистанционно през платформата Zoom Meetings.