I годишна научна среща на БАПРЕХ – 2020 Изгаряне. Лечение при изгаряне

22.02.2020 | ROSSLYN Central Park Hotel | София

ИЗГАРЯНЕ Лечение при изгаряне

ПРОГРАМА

09:20 – 09:30
ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНАТА СЕСИЯ
Доц. Даниел Янков (председател на БАПРЕХ)


09:30 – 09:40
За ролята на анамнезата и статуса в лечението на изгарянията
(К. Калинова)


09:50 - 10:00
Приложение на временен биосинтетичен кожен заместител Biobrane при обширни изгаряния
(Й. Заякова, Д. Янков, Н. Ненкова, Б. Цветков)


10:10 - 10:20
Новости в лечението на хипертрофичните цикатрикси и келоидите.
(Т. Димитрова)


10:30 – 10:40
Ранно реконструктивно лечение на дефект в областта на скалпа при дете посредством педикулизирано темпоропариетално ламбо
(М. Попов, М. Мартинов, М. Аргирова, А. Викторова)


10:50 - 11:30
КАФЕ ПАУЗА


11:30 - 13:00
ЗАСЕДАНИЕ НА БАПРЕХ


13:00 – 14:00
ОБЯД

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ

ROSSLYN Central Park Hotel | Sofia
www.centralparkhotel.bg