Обръщение на председателя на БАПРЕХ

Доц. Даниел Янков

Доц. Даниел Янков, д.м.
(Председател на БАПРЕХ)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ КОЛЕГИ,

Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия е официалното представителство на пластичните хирурзи в нашата страна. Сдружението упражнява дейност в полза на добрата медицинска практика, безопасността на пациентите и продължаващото медицинско обучение. Работи в колаборация с национални и международни организации и институции по всички въпроси на специалността Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Обсъжда и дава становища за създаването и актуализацията на нормативни документи, нови методи, медицински изделия и технологии. Организира научни срещи и събития, подпомага обучението и образованието, участва в актуализацията на условията и програмите за обучение по пластична хирургия.

Повишаване качество на медицинските услуги в трите основни направления на пластичната хирургия - реконструктивна, лечение на термичната травма и естетичната хирургия, чрез обучение, образование и иновации, са наша водеща цел и мисия. Ние правим непрекъснато усилия да предложим на българския пациент най-съвременните методи и средства за лечение, в интерес на неговото физическо и психо-социално здраве.

Доц. д-р Даниел Янков, д.м.