РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Доц. Даниел Янков

Доц. Даниел Янков

(председател)

+ 359 884 741 262
yankovplastics@gmail.com

Доц. Роман Романски

Доц. Роман Романски

(заместник председател)

+359 887 512 579
r.romansky@gmail.com

Проф. Мая Аргирова

Проф. Мая Аргирова

(секретар по научната дейност)

+ 359 888 518 834
maya_arguirova@yahoo.com

Д-р Регина Хатър

Д-р Регина Хатър

(секретар по организационните въпроси)

+ 359 889 813 983
reginakhater@gmail.com

Д-р Виолин Петров

Д-р Виолин Петров

НАУЧНА КОМИСИЯ

Проф. Мая Аргирова

Проф. Мая Аргирова

(председател на научната комисия)

+ 359 888 518 834
maya_arguirova@yahoo.com

Проф. Юрий Анастасов

Проф. Юрий Анастасов

(член на научната комисия)

+ 359 898 421 418
yanastassov@gmail.com

Д-р Катя Калинова

Д-р Катя Калинова

(член на научната комисия)

+ 359 878 560 685
dr_kalinova@yahoo.com

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Доц. Роман Романски

Доц. Роман Романски

(председател на етичната комисия)

+359 887 512 579
r.romansky@gmail.com

Д-р Чавдар Бъчваров

Д-р Чавдар Бъчваров

(член на етичната комисия)

+359 898 690 362
chavdar.bachvarov@svmarina.com

Д-р Христо Христов

Д-р Христо Христов

(член на етичната комисия)

РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Д-р Живко Димитров

Д-р Живко Димитров

(председател на ревизионната комисия)

+359 878 879 696
ruseplasticsurgery@gmail.com

Д-р Спартак Милев

Д-р Спартак Милев

(член на ревизионната комисия)

+359 887 825 637
spartakmilev@mail.bg

Д-р Наско Тютюнджиев

Д-р Наско Тютюнджиев

(член на ревизионната комисия)

+359 888 866 555
dr_nasko@abv.bg

ЕКИП НА УЕБ САЙТА

Д-р Регина Хатър

Д-р Регина Хатър

Д-р Първан Войнов

Д-р Първан Войнов

Д-р Александрос Лафчис

Д-р Александрос Лафчис

КОМИСИЯ ЗА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Доц. Йоланда Заякова

Доц. Йоланда Заякова

(председател на комисията по нормативни документи)

+ 359 888 847 611
zayakova@yahoo.com

Проф. Мая Аргирова

Проф. Мая Аргирова

(член на комисията по нормативни документи)

+ 359 888 518 834
maya_arguirova@yahoo.com

Доц. Роман Романски

Доц. Роман Романски

(член на комисията по нормативни документи)

+359 887 512 579
r.romansky@gmail.com

Д-р Ильо Стоянов

Д-р Ильо Стоянов

(член на комисията по нормативни документи)

+359 2 961 60 06
info@aestheclinic.com

НАЦИОНАЛНИ ДЕЛЕГАТИ

Доц. Даниел Янков

Доц. Даниел Янков

национален делегат в
ICOPLAST

Д-р Михаил Скерлев

национален делегат в
ЕSPRAS

Доц. Йоланда Заякова

Доц. Йоланда Заякова

национален делегат в
ISAPS

Проф. Мая Аргирова

Проф. Мая Аргирова

национален делегат в
EBA

Д-р Страхил Ефремов

Д-р Страхил Ефремов

национален делегат в
ЕASAPS