РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Д-р Регина Хатър

Д-р Регина Хатър

(председател)

+ 359 889 813 983
reginakhater@gmail.com

Доц. Даниел Янков

Доц. Даниел Янков

(заместник председател)

+ 359 884 741 262
yankovplastics@gmail.com

Проф. Юрий Анастасов

Проф. Юрий Анастасов

(председател на научната комисия)

+ 359 898 421 418
yanastassov@gmail.com

Д-р Виолин Петров

Д-р Виолин Петров

Д-р Живко Димитров

Д-р Живко Димитров

НАУЧНА КОМИСИЯ

Проф. Юрий Анастасов

Проф. Юрий Анастасов

(председател на научната комисия)

+ 359 898 421 418
yanastassov@gmail.com

Доц. Роман Романски

Доц. Роман Романски

(член на научната комисия)

+359 887 512 579
r.romansky@gmail.com

Доц. Йоланда Заякова

Доц. Йоланда Заякова

(член на научната комисия)

+ 359 888 847 611
zayakova@yahoo.com

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Доц. Елеан Зънзов

Доц. Елеан Зънзов

(председател на етичната комисия)

+359 894 539 990
zanzov@gmail.com

Д-р Наско Тютюнджиев

Д-р Наско Тютюнджиев

(член на етичната комисия)

+359 888 866 555
dr_nasko@abv.bg

Д-р Красимир Кенолов

Д-р Красимир Кенолов

(член на етичната комисия)

+359 899 995 868
krasii@gmail.com

РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Проф. Владимир Василев

Проф. Владимир Василев

(председател на ревизионната комисия)

+359 888 491 012
vlavass@abv.bg

Д-р Христо Христов

Д-р Христо Христов

(член на ревизионната комисия)

+359 888 707 723
h_hristov74@abv.bg

Д-р Катя Калинова

Д-р Катя Калинова

(член на ревизионната комисия)

+359 878 560 685
dr.kalinova@yahoo.com

ЕКИП НА УЕБ САЙТА

Д-р Първан Войнов

Д-р Първан Войнов

Д-р Калоян Тонев

Д-р Калоян Тонев

Д-р Александрос Лафчис

Д-р Александрос Лафчис

КОМИСИЯ ЗА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Проф. Мая Аргирова

Проф. Мая Аргирова

(председател на комисията по нормативни документи)

+359 888 518 834
maya_arguirova@yahoo.com

Доц. Йоланда Заякова

Доц. Йоланда Заякова

(член на комисията по нормативни документи)

+359 888 847 611
zayakova@yahoo.com

Доц. Роман Романски

Доц. Роман Романски

(член на комисията по нормативни документи)

+359 887 512 579
r.romansky@gmail.com

Доц. Даниел Янков

Доц. Даниел Янков

(член на комисията по нормативни документи)

+359 884 741 262
yankovplastics@gmail.com

Доц. Елеан Зънзов

Доц. Елеан Зънзов

(член на комисията по нормативни документи)

+359 894 539 990
zanzov@gmail.com

Д-р Ильо Стоянов

Д-р Ильо Стоянов

(член на комисията по нормативни документи)

+359 2 961 60 06
info@aestheclinic.com

НАЦИОНАЛНИ ДЕЛЕГАТИ

Доц. Даниел Янков

Доц. Даниел Янков

национален делегат в
ICOPLAST

Д-р Регина Хатър

Д-р Регина Хатър

национален делегат в
ЕSPRAS

Д-р Страхил Ефремов

Д-р Страхил Ефремов

национален делегат в
ISAPS

Проф. Мая Аргирова

Проф. Мая Аргирова

национален делегат в
EBA

Д-р Евгени Шарков

Д-р Евгени Шарков

национален делегат в
ЕASAPS