Асоциирани членове на БАПРЕХ

БАПРЕХ регламентира асоциирано членство на специализантите и младите специалисти със стаж до 1г. след дипломиране. Това им дава възможност за участие и актив в научно-образователните форуми на Асоциацията и прием за редовно членство след придобиване на специалност. Асоциираните членове могат да присъстват на редовните заседания на дружеството, да участват в обсъжданията, но нямат право на глас при вземане на решения.